Personlig hemtjänst

Helppare stöder vardagen

Behöver din närstående senior hjälp i vardagen eller hemvård? Hinner du inte besöka och hjälpa så ofta som du skulle vilja? Bor du eventuellt längre borta?

Helppy är lösningen! Vi är en privat finlandssvensk hemtjänst. Hos oss får ni en lokal namngiven finlandssvensk personlig hjälpare – en helppare. Helppare besöker senioren regelbundet och hjälper med de flesta uppgifterna i vardagen. Vårt motto är att 'vi hjälper er som vi hjälper vår egen mamma'.

Behöver du hjälp?

Varför välja Helppy?

Alltid samma helppare

Regelbundna besök

Lättnad åt närstående

Ingen tvång att binda sig

Besöksdagbok till mobilen

Vi är finlandssvenskar

Vi hjälper er 

som vår egen mamma

Boka egen helppare

Pris 38€/h

22.80€/h

inkl. hushållsavd.

Exempelbesök

Helpparens besök börjar med att vara genuint närvarande och höra hur allt varit sedan senast.

 

Det kan börja med att vi tillsammans pysslar med hemsysslor varefter vi går på en promenad ut till butiken. På vägen hem kan vi gå via apoteket och blombutiken.

 

När vi kommit tillbaka hem dricker vi ofta kaffe. Under kaffestunden passar vi på att öva några användbara knep på telefonen.

Ifall vi hjälper med vårduppgifter, kan det vara att vi i början hjälper med hygienen eller har en 'duschdag'.

Vanligaste önskan är ett 2-3h besök en gång i veckan

Vi pysslar oftast tillsammans och diskuterar glatt under hela tiden. Helpparen sköter det tyngre, senioren fungerar som dirigent.

En stor del av vardagens sysslor kan skötas på samma besök. En del seniorer gör till och med minneslista åt sin helppare med vad allt de vill göra tillsammans vid nästa besöket. 

Inga-Lill, 76v: "Servicen är på svenska och det känns fantastiskt. Jag får besök av antingen Daniela eller Jenni som kommer hem till mig och hjälper på olika sätt"

GodTid-tidning 11/2019

Hej, jag är Pia

– en av helpparna!

Jag är en lokal helppare och vårdare vid Tölö-Munksnäs-området. Jag har hjälpt seniorer i över 10 år och för tillfället är jag helppare till ungefär tio seniorer. Det bästa med att vara helppare är att jag får hjälpa seniorerna med allt möjligt, bli vänner med dem och genuint sköta om dem!

Hjälp med hygien eller extratrygghet?

Ifall ni behöver hjälp med duschande välj en vårdar-helppare med social- eller hälsovårdsutbildning och arbetserfarenhet.

Vanligaste vårduppgifterna är bl.a. hjälp med den personliga hygienen, trygghet med duschandet och stöd med användningen av egenvårdsartiklar. 

Social- och hälsovårdsutbildning ger extratrygghet i varje situation. Socialvårdsutbildade helppare kan märka och reagera ännu bättre till förändringar i seniorens hälsotillstånd och krafter att klara sig i vardagen. Det kan handla om att lägga märke till brister i näringen, problem med hygienen eller mera akuta situationer så som urinvägsinfektioner. 

Välj en socialvårdsutbildad helppare

Pris 48€/h

28.80€/h

inkl. hushållsavd.

Beställ hjälp

050 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

Personlig hemtjänst åt seniorer och deras närstående.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

  • instagram-logo_white
  • facebook-logo-button_white
  • linkedin-logo-button_white