Hemtjänst Helsingfors

Hemhjälp från alltid samma personliga hjälpare

Helppy är en personlig hemtjänst i Helsingfors. Vi namnger er alltid en egen personlig hjälpare – en helppare.

 

Er helppare besöker senioren regelbundet för att hjälpa till med diverse vardagssysslor och ser till att hen klarar sig.

Egen helppare blir snabbt seniorens pålitliga vän

Hos oss hjälper helpparna lokalt – främst seniorer i sitt eget stadsområde – och då känns det ännu mera betydelsefullt, när helpparen får hjälpa sin ’egen by’.

Vi har blivit beviljade Samhälleligt företag -märket som utmärkelse för att vi gör samhälleligt gott.

Bekanta dig med våra helppare

10 000h+ 

nöjda kundbesök

4.7 / 5

Vitsord i anhörigas kundenkät, webbenkät 2020

Vi hjälper som vi hjälper vår egen mamma

Helppy är en finlandssvensk hemtjänst

Helppy är en finlandssvensk hemtjänst grundad i Helsingfors Ulrikasborg.

 

Alla våra anställda helppare är finländska.

Vi betjänar på svenska, finska och engelska. Finlandssvenska seniorer får en egen personlig finlandssvensk helppare.

Vår service är tillgänglig för tillfället i följande kommuner: Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt, Borgå, Sibbo, Hangö och Åbo.

Vi hör till Tilaajavastuu:s Pålitlig Partner–programmet, vilket betyder att vi har alla myndigheternas krav i ordning.

Inga-Lill, 76 år: "Servicen är på svenska och det känns fantastiskt. Jag får besök av antingen Daniela eller Jenni som kommer hem till mig och hjälper på olika sätt"

GodTid-tidning 11/2019

Vi hjälper med det allt ni behöver

Vi vill hjälpa seniorer med att klara vardagen så bra som möjligt. Vårt motto är att vi hjälper er som vi skulle hjälpa vår egen mamma. Vi bryr oss och tar hand om seniorer. Vi aktiverar och föreslår den hjälp som behövs.

 

I början gör vi alltid en skriftlig serviceplan tillsammans genom att diskutera om era behov. Vi hjälper er utan brådska så mycket som ni behöver.

Vår hemtjänst hjälper er med allt som t.ex.:

 • Hushållsarbete

 • Utepromenader

 • Ledsagande och ärenden

 • Butiks- och apoteksbesök

 • Teknologirådgivning

 • Duschhjälp

 • Personlig hygien

 • Närståendevårdrens ledigheter

 • Sällskap och omsorg

Med våra tilläggstjänster klarar senioren länge hemma

Som tilläggstjänster utöver det vad er egen helppare-vårdare hjälper er med, erbjuder vi följande kompletterande tjänster:

 • Fysioterapi

 • Fotvård

 • Hemläkare

 • Fönstertvätt

 • Hemmets förändringsarbeten

Följ besöksdagboken med telefonen

Närstående kan följa besöksdagboken smidigt och transparent i realtid vi NurseBuddy-app:en.

Ni får inloggningsdetaljerna vi beställning av tjänste.

Vi erbjuder er erfarna vårdare

Vi är en godkänd socialvårdsproducent. Vi erbjuder er erfarna vårdaHelppare, som har social- eller hälsovårds-utbildning och arbetserfarenhet.

 

VårdareHelppare är sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter och socionomer till utbildningen. Alla våra vårdare är finländska.

Hej, jag är Pia

– en av helpparna!

Jag är en lokal helppare och vårdare vid Tölö-Munksnäs-området. Jag har hjälpt seniorer inom hemvården i över 10 år.

 

Det bästa med att vara helppare är att jag får hjälpa seniorerna med allt möjligt, bli vänner med dem och genuint sköta om dem!

Hemtjänst med lugn takt hör till alla seniorer

Alla seniorer är förtjänta en pålitlig personlig hemtjänst, då de börjar behöva vardagshjälp inom och utanför hemmet.

Vi har bred erfarenhet av att hjälpa seniorer i väldigt olika situationer och hälsotillstånd. Vi hjälper även mycket minnessjuka med att hålla vardagen smidig, glad och aktiv.

Vår hjälp fås även åt boenden på seniorhem. Då besöker alltid seniorens egna helppare seniorhemmet regelbundet och hjälper med utepromenader, klädesinköp och ärenden.

Exempelbesök: Helpparens besök blir veckans höljdpunkt

Oftast är behovet att helpparen besöker en gång i veckan 2-3h. Vi börjar besöket med att höra hur hen mår och vara närvarande.

Sen pysslar vi tillsammans hemma med tyngre sysslor som lakanbyte. Vi tar oss sedan ut på promenad till butiken och apoteket. Allt pysslar vi tillsammans diskuterandes. 

 

När vi återvänder hem dricker vi kaffe eller värmer upp mat och kanske övar nåt nytt gällande telefonens användning.

Om vi hjälper senioren med personliga hygienen, hjälper vi även med duschande och hudvård.

Största delen av vardagens sysslor kan sköta med ett och samma besök av helppare, och då blir det mera kvalitetstid åt närstående.

Vi har omfattande ansvars- och olycksfallsförsäkring hos LokalTapiola.

Pris från 22.80€/h

En egen namngiven helppare får ni hem för priset 38€/h som ni får 40% hushållsavdrag för. Den egentliga kostnaden blir då 22.8€/h.

VårdareHelppares pris är 48€/h, och dess egentliga kostnad blir 28.8€/h efter hushållsavdraget.

Hushållsavdrag kan användas till hemtjänster upp till 2 250€/år ensam boende seniorer och 4 500€/år för seniorpar.

Kontakta oss

Skicka e-post:

info@helppy.fi

Besök oss:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Personlig hemtjänst åt seniorer och deras närstående.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white