Hem från sjukhuset?

Egen helppare hemma till mötes

Vi hjälper mycket seniorer som blir hemskickade från sjukhuset. Många vardagens aktiviteter kan vara svårare för senioren efter en operation eller en fallolycka. Dessutom kan många seniorer och anhöriga vara oroliga och osäkra om seniorens klarande hemma självständigt efter sjukhusbesöket. Våra helppare hjälper många seniorer med att komma tryggt hem. Vi gör det i gott samarbete med Helsingfors stads hemvård. 

Hos oss får ni alltid en egen bekant personlig hjälpare – en helppare. Helpparna hjälper er brett med olika vardagens sysslor för att göra återhämtningen smidig. Hjälp med hygienen och duschandet begärs speciellt ofta. Samma trygga helppare är en god vän när det kommer till hjälp med den personliga hygienen. Vårt motto är att 'vi hjälper er som vår egen mamma'.

Kotisairaanhoito

Boka egen helppare

Bra att kolla innan hemkomst

Seniorens hemkomst lönar sig att förberedas, så det sker tryggt och risken för returbesök till sjukhus minskas.

Innan utskrivningen från sjukhuset lönar det sig att kolla:

 • Självständiga funktionsförmågan

 • Vardagens hjälpbehov

 • Förutsättningar att klara hygienen

 • Egenvårdsartiklarnas tillgänglighet

 • Medicinvårdens verkställande

 • Hjälpmedelbehovet

 • Fysioterapibehovet

 • Stödtjänstbehovet

Helppy hjälper

Innan hemfärden eller när senioren kommit hem hjälper helpparen med att:

 • Organisera hemmet i ordning

 • Hämtar hjälpmedel vid behov

 • Fyller på matföråden

Under första veckorna behövs ofta:

 • Butiksbesök

 • Måltiders förberedande

 • Duschhjälp

 • Följeslagare för utepromenader

 • Hjälp med hemmets sysslor

Regelbundna besök är ofta en trygghetsfaktor efter sjukhusbesök.

Vi kompletterar kommunens vård och erbjuder tilläggshjälp vid hemkomst.

Sairaalasta kotiutus.jpg

Vad hjälper kommunen med?

Helsingfors stads hemvård hjälper bara med de nödvändigaste behoven, som:

 • Läkemedelsvård

 • Hygien

 • Fördigmåltiders uppvärmning

 • Stödtjänster

Besöken är oftast korta och av varierande vårdare. Många stöd har blivit stödtjänster. Tiden spenderad hemma har minskat. Butiken besöks inte längre och utepromenader hör inte längre till kommunens ansvar. Butikskassen och färdigmaten hämtar kurriren. Duschhjälp ges en gång i veckan av främmande vårdare. Med städning stöder kommunen bara de med lägst inkomster.

Helppy kompletterar

Helppy kompletterar den kommunala hemvården på många sätt, alltid med en bekant personlig helppare:

 • Utomhuspromenader

 • Butiksbesök

 • Duschhjälp med bekant vårdare

 • Hemmets sysslor och underhåll

 • Följeslagande till ärenden

 • Måltider tillsammans

 • Teknikstöd

 • Med mycket mera

Er egen bekanta helppare besöker regelbundet och i lugn och ro. Helpparen hjälper med allt som hen skulle hjälpa sin egen mamma. Stor del av vardagssysslorna kan avklaras med ett besök från helpparen per vecka.

Helppy är en service som modigt förnyar äldreomsorgen. Vi erbjuder senioren alltid hjälp från samma bekanta person, helpparen – då det behövs. Vi erbjuder helhetsmässig omsorg åt senioren, till hemmet och åt närstående. Vi har redan hundratals nöjda kunder och vi har även blivit ärade med Samhälleligt Företag-märket från Förbundet för Finländskt Arbete. För ofta ber seniorer om hjälp för sent, när tröskeln att be om hjälp är hög. Vi vill förändra detta.

Seniorens viktigaste stöd.
Vi är verksamma nationellt.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

Kontaktuppgifter

Beställ nyhetsbrev

Följ oss

www.helppy.fi

info@helppy.fi

010 299 8 299

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white