Hem från sjukhuset?

Egen helppare hemma till mötes och hjälp

Vi hjälper mycket seniorer som blir hemskickade från sjukhuset. Många vardagens aktiviteter kan vara svårare för senioren efter en operation eller en fallolycka. Dessutom kan många seniorer och anhöriga vara oroliga och osäkra om seniorens klarande hemma självständigt efter sjukhusbesöket. Våra helppare hjälper många seniorer med att komma tryggt hem. Vi gör det i gott samarbete med Helsingfors stads hemvård. 

Hos oss får ni alltid en egen bekant personlig hjälpare – en helppare. Helpparna hjälper er brett med olika vardagens sysslor för att göra återhämtningen smidig. Hjälp med hygienen och duschandet begärs speciellt ofta. Samma trygga helppare är en god vän när det kommer till hjälp med den personliga hygienen. Vårt motto är att 'vi hjälper er som vår egen mamma'.

Är din närstående senior på väg hem från sjukhuset?

 • Tilläggshjälp med vardagen?

 • Trygghetskänsla åt anhöriga?

 • Hygienens vård känns obehaglig med främande vårdare?

Ingen oro, Helppy är en lösning!

Alltid samma personliga helppare

Vi hjälper er som vår egen mamma

Besöksdagbok via app:en

Svenkspråkigt – vi är finlandssvenskar

Boka egen helppare

Bra att kolla innan hemkomst

Seniorens hemkomst lönar sig att förberedas, så det sker tryggt och risken för returbesök till sjukhus minskas.

Innan utskrivningen från sjukhuset lönar det sig att kolla:

 • Självständiga funktionsförmågan

 • Vardagens hjälpbehov

 • Förutsättningar att klara hygienen

 • Egenvårdsartiklarnas tillgänglighet

 • Medicinvårdens verkställande

 • Hjälpmedelbehovet

 • Fysioterapibehovet

 • Stödtjänstbehovet

Helppy hjälper

Innan hemfärden eller när senioren kommit hem hjälper helpparen med att:

 • Organisera hemmet i ordning

 • Hämtar hjälpmedel vid behov

 • Fyller på matföråden

Under första veckorna behövs ofta:

 • Butiksbesök

 • Måltiders förberedande

 • Duschhjälp

 • Följeslagare för utepromenader

 • Hjälp med hemmets sysslor

Regelbundna besök är ofta en trygghetsfaktor efter sjukhusbesök.

Vad hjälper kommunen med?

Helsingfors stads hemvård hjälper bara med de nödvändigaste behoven, som:

 • Läkemedelsvård

 • Hygien

 • Fördigmåltiders uppvärmning

 • Stödtjänster

Besöken är oftast korta och av varierande vårdare. Många stöd har blivit stödtjänster. Tiden spenderad hemma har minskat. Butiken besöks inte längre och utepromenader hör inte längre till kommunens ansvar. Butikskassen och färdigmaten hämtar kurriren. Duschhjälp ges en gång i veckan av främmande vårdare. Med städning stöder kommunen bara de med lägst inkomster.

Helppy kompletterar

Helppy kompletterar den kommunala hemvården på många sätt, alltid med en bekant personlig helppare:

 • Utomhuspromenader

 • Butiksbesök

 • Duschhjälp med bekant vårdare

 • Hemmets sysslor och underhåll

 • Följeslagande till ärenden

 • Måltider tillsammans

 • Teknikstöd

 • Med mycket mera

Er egen bekanta helppare besöker regelbundet och i lugn och ro. Helpparen hjälper med allt som hen skulle hjälpa sin egen mamma. Stor del av vardagssysslorna kan avklaras med ett besök från helpparen per vecka.

Kontakta oss

Skicka e-post:

info@helppy.fi

Besök oss:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Personlig hemtjänst åt seniorer och deras närstående.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white