Promenadsällskap och personlig hjälp åt seniorer på seniorhem

Regelbundna besök av samma egna personliga helppare

Helppy är en finlandssvensk hemtjänst hjälper mycket seniorer på kommunala och privata vårdhem. Ifall närstående inte har chans att regelbundet besöka senioren så ofta som den skulle vilja, får senioren en egen helppare som hjälper som en pålitligt vän.

 

Helppare stöder med regelbundna promenader utomhus, ledsagar till ärenden (t.ex. klädesinköp, tandläkare) och är en guldklimp i vardagen (högläsning, kortspel, besök till caféer eller museum).

Trygg personlig hemhjälp från alltid samma egna hjälpare.

Frisk luft & promenader

Ärenden & ledsagande

Regelbundet sällskap

Boka egen helppare till seniorhemmet

Pris 38€/h, eller 22.80€/h efter hushållsavdrag

10 000h+ 

nöjda kundbesök

4.7 / 5

Vitsord i anhörigas kundenkät, webbenkät 2020

Behöver ni hjälp med flytten till seniorhemmet?

Flyttandet är alltid tungt – framför allt åt seniorer. Många har en stor mängd föremål och minnen som sparats under åren. Vid flytt till seniorhem måste en massa personliga ägodelar gås igenom och sorteras. De viktigaste prylarna och kläderna måste väljas med till seniorhemmet. Oftast är det inte lätt att välja med bara en bråkdel av grejerna till det mindre rummet på seniorhemmet. Ibland måste även nya möbler skaffas då det kanske inte finns lämpliga skåp eller stolar som passar in i seniorhemmets rum. Dessutom måste en del byråkrati fixas som t.ex. flyttanonser, direktdebiteringar och vårdens förflyttning (inkl. trygghetslarmet)

Helppy hjälper många seniorer och närstående med dessa tunga och emotionella flyttar. Ni får en namngiven helppare åt senioren. Helpparen går igenom och sorterar sakerna tillsammans med senioren. De väljer sakerna och kläderna senioren vill ha med till seniorhemmet. Resten sorterar de färdigt i lådor så att flytten sker smidigt sen när flyttgrabbarna kommer för att bär de tunga. Helpparen följer ofta också med till seniorhemmet och hjälper till med att få det nya hemmet mysigt inrett.

Vi hjälper som vi hjälper vår egen mamma

HelppyMotto

Läs om oss

Kauppalehti.png
HBL.png
SPF.png
YLE.png
KamppiEira.png

Beställ hjälp

050 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

Personlig hemtjänst åt seniorer och deras närstående.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

  • instagram-logo_white
  • facebook-logo-button_white
  • linkedin-logo-button_white