Kundbetjäning

Tack för att du bekantar dig med oss! Fråga mera info bara modigt av oss via chat, telefon eller email.

Vi är verksamma nationellt, Helppys hjälp är tillgänglig i hela Finland!

Skicka email:

info@helppy.fi

Besök:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Harriet Wikberg

Klienthandledare

Geronom, minnesvårdare

harriet@helppy.fi

Daniela Borenius

Klienhandledare

Sjukskötare, närvårdare

daniela@helppy.fi

Företaget

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

MOMS-nummer: FI29105543

OID-nummer: 1.2.246.10.29105543.10.2

Helppy är en service som modigt förnyar äldreomsorgen. Vi erbjuder alltid senioren hjälp av samma bekanta person, helpparen – då det behövs. Vi erbjuder omfattande omsorg åt senioren, till hemmet och åt närstående. Vi har redan hundratals nöjda kunder och vi har även fått äran att  bära Samhälleligt Företag-märket från Förbundet för Finländskt Arbete. För ofta ber seniorer om hjälp för sent, på grund av att tröskeln att be om hjälp är hög. Vi vill förändra detta.

Vi är verksamma nationellt.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

Kontaktuppgifter

Beställ nyhetsbrev

Följ oss

info@helppy.fi

010 299 8 299

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

  • instagram-logo_white
  • facebook-logo-button_white
  • linkedin-logo-button_white